KVALITET, GOD SERVICE, RIMELIGE PRISER

Bendler Gruppen AS er et entreprenørfirma i vekst. Vi tilbyr høy faglig kvalitet og god service til konkurransedyktige priser. Vi samarbeider med arkitekter, ingeniører og interiørdesignere og kan tilby våre kunder en helhetlig tilnærming til hele prosessen fra tegnebordet til det ferdigstilte byggeprosjektet. Våre håndverkere har solid byggfaglig kompetanse og lang erfaring. Vi har fokus på at våre polske håndverkere har fagbrev fra Polen og noen har i tillegg norsk svennebrev. Vi sørger for at alle våre ansatte har den nødvendige kunnskapen om norske byggeregler og norske krav til kvalitet.

DOKUMENTASJON PÅ UTFØRT ARBEID

Nå er det viktigere enn noen gang med dokumentasjon på utførte arbeider i hjemmet. En grundig teknisk vurdering av boligen tjener både kjøper og selger. Takseringsforbundene har utviklet en Boligsalgsrapport som beskriver boligens tekniske tilstand. Det oppstår vesentlig færre tvister ved kjøp og salg av bolig der det foreligger en Boligsalgsrapport. Vi leverer alt av nødvendig dokumentasjon på de arbeidene vi utfører, og hos oss får du dokumentasjonen både i papirformat og elektronisk. Dokumentasjonen inneholder blant annet leveransebeskrivelser av utført arbeid, kvitteringer, samsvarserklæringer, etc.

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett og er et resultat av et felles bransjeløft for å forbedre boligeieres tilgang til viktig boligdokumentasjon. Boligmappa.no er det eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker gir deg ekstra trygghet og boligen din merverdi. Vi legger inn dokumentasjon om byggeprosjektet ditt direkte i Boligmappa.no dersom du ønsker det.