Bendler Gruppen utfører de fleste typer grunnarbeid. Vi utfører forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet som forskaling (bygging av støpeformer), armering og støping av betongfundament for hus og garasjer, støping av gulv, terrassedekker, og andre dekker, støttemurer, trapper og plasser med belegningsstein eller skifer. Vi utfører mur og pussreparasjoner forblending med stein eller skifer og ellers det meste i mur, betongrehabilitering og karbonatiseringsbremsende behandling samt maling av mur og betong.

Vi utfører grunnarbeid for:

  • Grunnarbeid til støping av grunnmur
  • Grunnarbeid til støping av gulv
  • Grunnarbeid til støping ringmur
  • Grunnarbeid til drenering
  • Grunnarbeid til vann og avløp
  • Grunnarbeid til planering av tomt