Vi utfører alle typer grunn- og gravearbeider for eksempel tomteutgraving for nybygg, drenering, vann- og avløp, støttemurer, samt planering og utbedring av gårdsplasser.

  • Grunnarbeid til støping av grunnmur
  • Grunnarbeid til støping av gulv
  • Grunnarbeid til støping ringmur
  • Grunnarbeid til drenering
  • Grunnarbeid til vann og avløp
  • Grunnarbeid til planering av tomt
  • Fjellsplitting

Før man skal føre opp en ny konstruksjon på tomten, er det essensielt å utføre godt grunnarbeid. Dette er en forutsetning for at resten av byggeprosjektet kan utføres på en forsvarlig måte. Derfor er det avgjørende at grunnarbeidene holder høy kvalitet. Prisen på å utføre grunnarbeid avhenger av hvor komplisert grunnforholdene er, størrelsen på bygget, og hvor dypt man er nødt til å grave. Er det mye fjell eller stein i grunnforholdene, er man avhengig av å sprenge eller pigge. Dette vil gjøre prosjektet mer kostnadskrevende. Vi utfører grunnarbeidet selv eller gjennom en av våre samarbeidspartnere.