Før man skal føre opp en ny konstruksjon på tomten, er det essensielt å utføre godt grunnarbeid. Dette er en forutsetning for at resten av byggeprosjektet kan utføres på en forsvarlig måte. Derfor er det avgjørende at grunnarbeidene holder høy kvalitet. Vi utfører alle typer grunn- og gravearbeider for eksempel tomteutgraving for nybygg, drenering, vann- og avløp, støttemurer, samt planering og utbedring av gårdsplasser. Prisen på å utføre grunnarbeid avhenger av hvor komplisert grunnforholdene er, størrelsen på bygget, og hvor dypt man er nødt til å grave. Er det mye fjell eller stein i grunnforholdene, er man avhengig av å sprenge eller pigge. Dette vil gjøre prosjektet mer kostnadskrevende. Vi utfører grunnarbeidet selv eller gjennom en av våre samarbeidspartnere.

Vi utfører grunnarbeid for:

  • Grunnarbeid til støping av grunnmur
  • Grunnarbeid til støping av gulv
  • Grunnarbeid til støping ringmur
  • Grunnarbeid til drenering
  • Grunnarbeid til vann og avløp
  • Grunnarbeid til planering av tomt
  • Fjellsplitting