Vi oppfører boliger, hytter, garasjer og båthus. Vi kan oppføre alt fra arkitekttegnede boliger og hytter til modulbaserte "ferdighus/ferdighytter" fra ulike leverandører. Ta kontakt med oss for å høre mer om hva vi kan tilby.

Skal du bygge bolig eller fritidsbolig, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at du ikke kan sette i gang før tillatelse er gitt. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en arkitekt, ingeniør eller entreprenøren. Vi samarbeider med dyktige arkitekter og ingeniører, og sørger for at alt går riktig for seg både i forkant og under selve byggeprosessen.

En entreprenør som skal prise prosjektet, vil normalt ønske at prosjektet er godt dokumentert i forkant. Følgende dokumentasjon er vanlig å bruke som underlag for prising.

Søknadstegninger:

  • Fasadetegninger
  • Snittegninger
  • Plantegninger
  • Situasjon

Detaljprosjektering:

  • Romskjema: Beskrivelse av materialvalg, belysning, varme, etc., per rom
  • Arbeidstegninger: Mer detaljerte tegninger enn søknadstegningene (gjerne i 1:50), typisk med henvisning til byggemetode (dette kan entreprenør noen ganger utarbeide selv)
  • Dør- og vindusskjema: Betegnelse av størrelse og type dører / vinduer

Dette er dokumentasjon som forenkler entreprenørens jobb med å prise prosjektet. I tillegg gjør dette deg bedre i stand til å sammenligne pristilbud, ettersom du vet at entreprenørene har priset det samme. Detaljprosjektering øker også sannsynligheten for et vellykket resultat, ettersom utførende entreprenør ikke må ta like mange antakelser underveis i prosjektet. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig for entreprenørene å få all detaljprosjekteringen utarbeidet før prisingen av prosjektet. Noen entreprenører synes det er best å bli inkludert i prosessen før detaljprosjekteringen, ettersom de da kan komme med sine innspill tidligere, for eksempel knyttet til byggemetode. Ved å gå i dialog med entreprenører før detaljprosjekteringen utarbeides, kan man enkelt løse slike problemstillinger.

Ønsker du å lese mer om nybygg? Se Byggstart.no sin guide til å bygge hus.