Vi utfører alt innen tomteutgraving til nybygg og tilbygg, mm. Vi graver også grøfter for legging av vann- og avløpsrør samt drenering.

I de aller fleste tilfeller der man skal utføre grunnarbeid, er man nødt til å søke om godkjenning fra kommunen. Grunnen til dette er at grunnarbeidet som regel innebærer gravearbeid, sprenging, fjerning og tilføring av masser, og planering. Dette gjør at man ofte endrer på grunnforholdet ved å gjøre inngripen i terrenget. Skal man gjennomføre et prosjekt som innebærer eksemplene nevnt under, er man etter loven pålagt å søke om tillatelse:

  • Oppføring av nybygg
  • De fleste tilbygg
  • Man påfører vesentlige terrengendringer (større utfyllinger, planering, gravearbeid o.l.)

De fleste kommunene har en oversikt over lokale planer på sine nettsider. Det er likevel anbefalt å forhøre seg med kommunen før man setter i gang med et prosjekt. Da vil man få all nødvendig informasjon for å finne ut om man er søkepliktig eller ikke. Ulike kommuner har ofte egne regler når det kommer til byggeprosjekter og søknad. I areal- og reguleringsplanen fra kommunen er det lagt inn føringer for tiltak som er lov å gjøre på geografiske avgrensede områder. Hvis man planlegger å fravike denne reguleringsplanen, er man også nødt til å søke om dispensasjon.