KVALITET OG PERSONLIG SERVICE

Bendler Gruppen er et entreprenørfirma i vekst. Vi er sentralt godkjent og tilbyr høy faglig kvalitet og god service til konkurransedyktige priser. Vi samarbeider med arkitekter, ingeniører og interiørdesignere og kan tilby våre kunder en helhetlig tilnærming til hele prosessen fra tegnebordet til det ferdigstilte byggeprosjektet. Våre håndverkere har solid byggfaglig kompetanse og lang erfaring. Vi har fokus på at våre håndverkere har fagbrev og/eller lang erfaring. Vi sørger for at alle våre ansatte har den nødvendige kunnskapen om norske byggeregler og norske krav til kvalitet.

SENTRAL GODKJENNING

Sentral godkjenning er en kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket og som utstedes av Direktoratet for byggkvalitet (Dibk). Det gjøres en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

Et foretaket kan ha sentral godkjenning for ulike godkjenningsområder, inndelt etter funksjon, fagområde og tiltaksklasse. Ved søknaden må foretaket dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det søkes om. Foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis må være relevante sett opp mot godkjenningsområdets faglige innhold.

I tillegg stiller godkjenningsordningen krav til kvalitetssikringsrutiner og seriøsitet gjennom blant annet betaling av skatter og avgifter.

Du kan lese mer om kravene til sentral godkjenning her.

 HVORFOR VELGE BENDLER GRUPPEN?

Vi bygger etter regelverket (TEK/Sintef Byggforsk), tilbyr faglig kvalitet og god service og vi leverer alt av nødvendig dokumentasjon på de arbeidene vi utfører.

Vi legger stor vekt på en god styring av prosjekter samt personlig kundeservice basert på god kommunikasjon og gjensidig forståelse. Slik sørger vi for en trygg og kontinuerlig gjennomføring av prosjektene. Det er vårt mål at våre samarbeidspartnere alltid føler trygghet når de samarbeider med oss og at våre kunder anbefaler oss videre. Vi er overbeviste om at fokus på pålitelighet og kvalitet er nøkkelen til å lykkes.

DOKUMENTASJON PÅ UTFØRT ARBEID

Vi leverer lovpålagt dokumentasjon på de arbeidene vi utfører, og hos oss kan du få dokumentasjonen både i papirformat og elektronisk. Dokumentasjonen inneholder blant annet leveransebeskrivelser av utført arbeid, kvitteringer, samsvarserklæringer, etc.

Nå er det viktigere enn noen gang med dokumentasjon på utførte arbeider i hjemmet. En grundig teknisk vurdering av boligen tjener både kjøper og selger. Takseringsforbundene har utviklet en Boligsalgsrapport som beskriver boligens tekniske tilstand. Det oppstår vesentlig færre tvister ved kjøp og salg av bolig der det foreligger en Boligsalgsrapport.

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett og er et resultat av et felles bransjeløft for å forbedre boligeieres tilgang til viktig boligdokumentasjon. Boligmappa.no er det eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker gir deg ekstra trygghet og boligen din merverdi. Vi legger inn dokumentasjon om byggeprosjektet ditt direkte i Boligmappa.no dersom du ønsker det.