Effektiv prosjektledelse

Vi ser helheten i prosjektet og sørger for god kommunikasjon mellom kunden og vårt team gjennom hele prosessen.

God kvalitet og god service til gode priser

Vi tilbyr personlig service og faglig kvalitet til konkurransedyktige priser.

Grønne løsninger

Vi kjører el-biler og har fokus på å finne smarte og grønne løsninger på alt fra valg av materialer til avfallshåndtering.

Norsk + Polsk eierskap

Vi sørger for at våre håndverkere forstår og integrerer norske byggeregler og krav til kvalitet i alle ledd av prosjektet.

HVEM ER VI?


BENDLER GRUPPEN AS

Bendler Gruppen er totalleverandør av nybygg, tilbygg, rehabilitering og oppussing. Vi utfører også grunnarbeid og drenering.
Vi er sentralt godkjent for både mur- og betongarbeid (Bendler Prosjekt AS) og tømrerarbeid (Bendler Bygg AS) og våre håndverkere har svennebrev og/eller lang erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Vi har fagkompetansen samt de nødvendige kurs og sertifiseringer for å sikre fagmessig utføring.
Vi samarbeider med arkitekter og ingeniører for å sikre prosessen fra tegnebordet, via prosjektering og søknadsprosesser til overlevert byggeprosjekt.
Bendler Gruppen leverer alt av nødvendig dokumentasjon på de arbeidene vi utfører, og hos oss får du dokumentasjonen både i papirformat og elektronisk. Dokumentasjonen inneholder blant annet leveransebeskrivelser av utført arbeid, dokumentasjon på anvendte materialer, samsvarserklæringer, etc.

Ta gjerne kontakt med oss på 4008 6008 eller post@bendler.no for en uforpliktende samtale og befaring.

 

OM OSS

 

HVORFOR VELGE OSS?

RIKTIG VALG AV ENTREPRENØR

Et tett samarbeid mellom byggherren og entreprenøren er viktig for et godt resultat. En entreprenør vil kunne være alt fra et stort entreprenørfirma til en enkeltstående byggmester, murer, rørlegger, etc. Det karakteristiske for en entreprenør er at vedkommende både leverer materialer og utfører arbeid for en byggherre. Dersom en entreprenør påtar seg både prosjektering og utførelse, brukes betegnelsen totalentreprenør. I prosjekter der det er flere entreprenører er gjerne en som har kontakt med byggherren og som organiserer arbeidet. De øvrige entreprenørene er da underentreprenører.
Jo tidligere entreprenøren kommer inn i prosjektet jo bedre blir ofte resultatet og valg av entreprenør vil være avgjørende for kvaliteten på det ferdige prosjektet.

SENTRAL GODKJENNING

Sentral godkjenning er kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket og som utstedes av Direktoratet for byggkvalitet (Dibk). Det gjøres en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

Et foretaket kan ha sentral godkjenning for ulike godkjenningsområder, inndelt etter funksjon, fagområde og tiltaksklasse. Ved søknaden må foretaket dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det søkes om. Foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis må være relevante sett opp mot godkjenningsområdets faglige innhold.

I tillegg stiller godkjenningsordningen krav til kvalitetssikringsrutiner og seriøsitet gjennom blant annet betaling av skatter og avgifter.

Du kan lese mer om kravene til sentral godkjenning her.

 HVORFOR VELGE BENDLER GRUPPEN?

Vi er sentralt godkjent av Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) og vi bygger etter regelverket (TEK/Sintef Byggforsk), tilbyr faglig kvalitet og god service til konkurransedyktige priser og vi leverer alt av nødvendig dokumentasjon på de arbeidene vi utfører. Våre viktigste mål er å levere kvalitet, ha fornøyde kunder og et godt arbeidsmiljø.

Vi legger stor vekt på en god styring av prosjekter samt personlig kundeservice basert på god kommunikasjon og gjensidig forståelse. Slik sørger vi for en trygg og kontinuerlig gjennomføring av prosjektene. Det er vårt mål at våre samarbeidspartnere alltid føler trygghet når de samarbeider med oss og at våre kunder anbefaler oss videre. Vi er overbeviste om at fokus på pålitelighet og kvalitet er nøkkelen til å lykkes.

Next Previous Testimonials

Samarbeidspartnere/kompetansekilder