Belegningsstein er en stein som er støpt av betong. Steinen tåler høy belastning over tid som gjør den egnet til bruk i gårdsrom og oppstillingsplasser. Man bruker betongstein for å livne opp uteområdet samtidig som den er veldig praktisk.
Fremgangsmåten i korte trekk:
-Undergrunn bestående av naturlig jord og steinmasse, skal være jevn.
-Er det fare for materialvandring, skal det legges en duk på grunnlaget.
-Forsterkninglaget legges ut og komprimeres.
-Kantsteiner sikres god forankring ved å settes i jordfuktig betong.
-Bærelagets overflate skal være jevn og godt komprimert. Husk at helningen for den ferdige belegningen også gjelder for bærelaget.
-Vi anbefaler å bruke fin pukk som underlag før du legger stein. Det “pakker” godt og gir et bedre underlag for steinene.
-Settelaget kan godt komprimeres med maskin. Laget skal ha en jevn tykkelse på 30 mm.
-Heller og belegningsstein legges med 2-5 mm fugebredde.
-Fugene fylles med fugesand umiddelbart og gjerne under arbeidsprosessene for å stabilisere overflaten.
-Overflaten kostes og gjerne vibreres lett med en platevibrator.
-Til slutt etterfylles fugene godt med fugesand.