Jackon Thermomur er et byggesystem for grunnmur og vegger til bolighus, næringsbygg og garasjer. Jackon Thermomur består av lette blokker i Jackopor (EPS) som stables som byggeklosser og fylles med betong. Etter støping framstår grunnmuren og veggene som en solid og ferdig isolert konstruksjon. Det ferdige bygget får kvaliteter som byggherren kan glede seg over i hele husets levetid. Systemet har vært på markedet i snart 35 år, er gjennomprøvd og kontinuerlig videreutviklet sammen med brukerne og i takt med endringer i byggeforskriftene. Jackon Thermomur er utviklet og produseres i Norge, og er derfor skreddersydd det norske klimaet. Jackon Thermomur® er blitt et begrep i bransjen og er ensbetydende med lavenergi, kvalitet, trygghet og brukervennlighet. Vi har lang erfaring med oppføring av de ulike Jackson-systemene.

Et annet byggesystemer er Leca Isoblokk.Vegger av Leca Isoblokk gir trygge, sunne, solide og vedlikeholdsvennlige bygg. Veggene er velegnet både over og under bakken. Isoblokker gir varige murvegger med isolasjonsegenskaper på passivhusnivå uten tilleggsisolering. Vegger av Leca Isoblokk er enkle konstruksjoner med svært mange bruksområder takket være egenskaper som god brannmotstand, lavt fuktoppsug, pustende materialer, god lydisolasjon og robusthet. Leca Isoblokk kan benyttes som bærende og ikke-bærende isolerte vegger både ute og inne.

Ytong er en porebetong-byggeblokk, som brukes til massive, bærende yttervegger med U-verdi ned til 0,11 W/mK. Ytong Energy+ er framstilt av porebetong med to ulike tettheter - innerst et bærende lag med høy trykkstyrke, i midten et superisolerende lag, og ytterst et robust lag for å oppnå en robust fasade.

Vi hjelper deg med å velge den beste teknikken og materialene for ditt prosjekt.