Plasstøpt betong er betongkonstruksjoner som blir støpt på stedet, i motsetning til prefabrikkert betongelementer som blir produsert i fabrikk og deretter montert på byggeplassen. Vi utfører forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet som forskaling (bygging av støpeformer), armering og støping av betongfundament for hus og garasjer, støping av gulv, terrassedekker, og andre dekker, støttemurer, trapper og plasser med belegningsstein eller skifer. Vi utfører mur og pussreparasjoner forblending med stein eller skifer og ellers det meste i mur, betongrehabilitering og karbonatiseringsbremsende behandling samt maling av mur og betong.