Vi oppfører tilbygg og påbygg. Begrepene tilbygg og påbygg brukes ofte en del om hverandre. Formelt sett defineres et tilbygg som en utvidelse av en bygnings grunnflate, i motsetning til et påbygg som er en ny bygningsdel som plasseres oppå en eksisterende konstruksjon. Et underbygg er en utvidelse av bygningen nedover, normalt som utgraving av kjeller under eksisterende hus. Et tilbygg kan være alt fra en liten utvidelse av inngangspartiet til en utvidelse på flere hundre kvadratmeter.

Med økende boligpriser er det mange nordmenn som ønsker å utvide eksisterende bolig. Stadig flere har mulighet til å låne opp på huset for å finansiere en utbygging, og dette kan ofte vise seg å være en god investering. I bynære strøk er som regel kvadratmeterprisene på eneboliger betydelig høyere enn kvadratmeterprisen for bygging av tilbygg. Det vil normalt si at en utvidelse av boligen er noe som vil generere mer verdi ved et eventuelt salg enn hva det vil koste å bygge ut. Samtidig vil et større hus normalt ha noe lavere kvadratmeterpris enn et mindre hus, så “overskuddet” på prosjektet blir noe negativt påvirket av dette. I tillegg vil en kompetent kjøper av et nytt hus også kunne vurdere tomtens utbyggingspotensiale og prisene for en slik utbygging, noe som gjør at økningen i boligens verdi ikke nødvendigvis økes 1:1 med dagens kvadratmeterpris.

Lengden på et tilbyggprosjekt varierer selvsagt med størrelse og kompleksitet på prosjektet. For små tilbygg, for eksempel utvidelse av et inngangsparti, kan prosjektet gjennomføres på noen få uker, mens større tilbygg går over flere måneder. Sammenlignet med oppføring av enebolig som typisk tar opp mot 12 måneder, tar tilbyggprosjekter normalt betydelig kortere tid og er til en viss grad proporsjonalt med størrelsen på tilbygget relativt til en hel bolig.

På Byggstart.no finner du guider til hvordan man går frem for å bygge tilbygg og påbygg, samt annen nyttig informasjon til deg som skal bygge eller renovere.