Vi oppfører plasstøpte betongkonstruksjoner, prefabrikerte betongelementer og byggesystemer som Jackon (Thermomur, Siroc, o.l.)

  • Vegger - Vi støper alle typer vegger 
  • Betonggulv - Vi støper alt av gulv: avtrekk, brettskurt, stålglatta og slipt
  • Såler og ringmur - Vi støper såler og ringmurer
  • Dekker - Vi leverer både plasstøpte dekke og prefabrikkerte plattendekker og hulldekker
  • Garasjekjellere - Vi leverer komplette garasjekjellere i betong
  • Betongelementer - Hvis det er nødvendig kan vi supplere vår betongleveranse med prefabrikkerte betongelementer fra våre samarbeidspartnere.
  • Fundamenter - Vi støper alt av fundamenter også i forhold til fundamentering på pelehoder
  • Trapper - Vi forskaler og støper trapper av ulike typer
  • Støttemurer - Vi leverer alt av støttemurer 

Betong er verdens mest brukte byggemateriale. På grunn av den flytende formen kan man på byggeplass lage alle mulige konstruksjoner og former. Et godt produkt krever fagkompetanse fra våre forskalingssnekkere og jernbindere som har lang erfaring innen betongfaget. Vi påtar oss komplette betongentrepriser på bygg og anlegg. Vi opererer også som underentreprenør hvis ønskelig. Les mer om tjenestene vi tilbyr og se referansebilder på linkene under.