Vi oppfører boliger, kontorer, hytter, garasjer og båthus. Vi bygger nybygg, påbygg og tilbygg av hus i tre og utfører tre- og innredningarbeider på mur-, stål- og betongbygg. Småhus bygges for det meste i tre, mens større næringsbygg ofte bygges av stål og betong med utfyllende bindingsverk av trevirke i ytterveggene. Det blir også stadig mer vanlig å bygge store hus av massivtre.

Vi utfører også innredningsarbeider i alle typer bygg, som oppsetting av innvendige vegger, isolering, platekledning, panelering, montering av dører og vinduer og kjøkken, parkettlegging og belistning.

Vi vedlikeholder eksisterende trehus, og oppgraderer dem til dagens eller en bedre standard. Dette kalles rehabilitering.

Vi er sentralt godkjent og har tømrere med svennebrev og/eller lang erfaring fra byggebransjen både i Norge, Polen og Litauen og utfører fagmessig arbeid. Be oss om referanser på tidligere prosjekter.

Skal du bygge bolig eller fritidsbolig, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at du ikke kan sette i gang før tillatelse er gitt. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en arkitekt, ingeniør eller entreprenøren. Vi samarbeider med dyktige arkitekter og ingeniører, og sørger for at alt går riktig for seg både i forkant og under selve byggeprosessen.